Privacy policy
Defend bv (DFND®)

Als u onze website bezoekt of persoonlijke informatie aan ons verstrekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy Policy omtrent de collectie, publicatie en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Als u hiermee niet akkoord gaat dient u ons geen gegevens toe te sturen en geen gebruik te maken van onze website.

Defend bv respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming. Defend bv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of aanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uiteraard handelt Defend bv conform de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming en privacy.

Het kan bovendien in de volgende, niet limitatieve, gevallen voorkomen dat Defend bv uw gegevens deelt met derden. (i) Wanneer u daarom vraagt, (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel, (iii) ten behoeve van een onderzoek naar een misdrijf, (iv) bij overdracht of reorganisatie binnen Defend bv. Defend bv zal ook indien een dergelijk geval zich voordoet, alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s. Ondanks al onze inspanningen kunnen we een absolute bescherming niet garanderen, we zijn dan ook niet verantwoordelijk voor inbreuken die redelijkerwijs buiten onze beheersing vallen.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens voor het doel waarvoor u ze ter beschikking heeft gesteld. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt voor verschillende bedrijfsdoeleinden zoals klantenservice, fraudepreventie, marktonderzoek, productverbetering en speciale acties en aanbiedingen. De gegevens kunnen bovendien in geanonimiseerde vorm worden gebruikt voor wetenschap of statistiek. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@DFND.com.

De webserver van Defend bv verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Defend bv gebruikt mogelijk cookies (een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen) om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van www.DFND.com geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken IP-adressen en Cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en het merk DFND en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Defend bv.

Er kunnen links naar andere websites op onze website staan die totaal onafhankelijk opereren van Defend bv en waar Defend bv geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor de bezoeker. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Defend bv is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Defend bv slaat uw gegevens op voor de termijn die nodig is om u de gevraagde producten, service en informatie te kunnen bieden. Deze termijn is nooit langer dan de wettelijk toegestane termijn.

Deze Privacy Policy kan te allen tijde aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy Policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens zonder voorafgaande notificatie.

Op deze website en de Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Privacy Policy zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Defend bv, dan kunt u een e-mail sturen naar info@DFND.com. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U hebt nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. U vindt op onze website www.DFND.com altijd de laatste versie van onze Privacy Policy.

Versie 2, Oktober 2011

Ontvang gratis sample
{rsform 3}

Bestel vandaag nog een samplepakket van uw keuze en ontdek de vele voordelen van DFND® stofmaskers.
Schrijf u gelijk in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van DFND®.