Disclaimer website
DEFEND BV

WWW
.DFND.com

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Defend bv. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Versie 2, Oktober 2011

Wij kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

De website en de onderdelen daarvan zijn eigendom van Defend bv. Kopiëren, opslaan of openbaar maken van de site of gedeelten daarvan is niet toegestaan tenzij Defend bv hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is deze toestemming niet vereist. Wel dient u te allen tijde de bron te vermelden.

Deze Disclaimer kan te allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande notificatie om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Disclaimer aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Disclaimer.

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Disclaimer van Defend bv, dan kunt u een e-mail sturen naar info@DFND.com. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U hebt nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. U vindt op onze website www.DFND.com altijd de laatste versie van onze Disclaimer.

 

Ontvang gratis sample
{rsform 3}

Bestel vandaag nog een samplepakket van uw keuze en ontdek de vele voordelen van DFND® stofmaskers.
Schrijf u gelijk in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van DFND®.